Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita a organizat o serie de mese rotunde pe tema fondurilor nerambursabile, la care au fost invitați cei care doresc să-și înființeze întreprinderi familiale, start-upuri, sau antreprenorii care doresc să primească fonduri nerambursabile pentru efectuarea investițiilor. Evenimentul a avut loc în data de 3 aprilie 2017 cu un număr mare de participanți la toate 3 locațiile: Miercurea Ciuc, Gheorgheni și Odorheiu Secuiesc. Directorul Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita și moderatorul evenimentului, Lukács Zoltán-Levente a accentuat faptul că aceste ocazii au scopul de a oferi informații utile din surse primare privind fondurile nerambursabile, oportunitățile și dificultățile de accesare a acestor fonduri.

Török Csaba și Fancsali Kálmán de la AIPPIMM (Agenția pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM) au prezentat, între altele, programul Start Up Nation. Termenul start-up se referă la întreprinderile înființate recent, având un potențial mare de creștere, cu un caracter puternic de inovație privind producția și/sau modelul de afaceri. Scopul programului este de a sprijini înființarea a 10 000 start-upuri pe an. Întreprinderile înregistrate după 30 ianuarie 2017 sunt cele care pot participa la programul Start-Up Nation și să primească 100 000, respectiv 200 000 lei, din care 50% trebuie cheltuită pe mijloace tehnologice, iar antreprenorul este obligat să angajeze minim o persoană.

Din partea Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Lőrinczi Margit a prezentat Programul Operațional Regional, axa prioritară 2.2 pentru perioada 2014-2020, care oferă finanțare nerambursabilă de maxim 1 000 000 EUR, după ce a vorbit despre modalitatea de aplicare (prin sistemul MySMIS).

Domnul Lázár Zoltán, în calitate de atașat economic extern al Ungariei a prezentat programul ”2017 - Anul Întreprinderilor Familiale Maghiare de peste Granițe” și criteriile de aplicare la program. Acest tip de suport financiar este destinat întreprinderilor familiale. Va avea loc o caravană în Bazinul Carpatic, care conține conferințe și workshop-uri destinate întreprinzătorilor familiali.

3 aprilie 2017

Miercurea Ciuc