Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

Programe

Responsabil program:
Király Szabolcs
Responsabil program:

Scopul programului constă în cunoașterea și conștientizarea în rândul populației a valorilor tradiționale specifice din diferite zone ale județului, ocrotirea și perpetuarea conștientă a tradițiilor culturale, gastronomice și a celor meșteșugărești, stimularea prin măsuri de promovare a utilizării produselor și serviciilor autohtone.

Responsabil program:
Király Szabolcs

Programul ''Prima firmă'', realizat de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, se desfășoară în perioada mai-decembrie 2016 și are ca scop principal creșterea numărului de firme deschise de tineri prin facilitarea creșterii spiritului antreprenorial în rândul acestora și promovarea bunelor practici care facilitează, în mod indirect, creșterea întreprinderilor înființate de tineri (spre exemplu promovarea înființării incubatoarelor).

Prin promovarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor se așteaptă ca și efect indirect creșterea numărului de firme deschise de acestea, asigurând astfel reducerea ritmului de migrație în rândul tinerilor către țările mai dezvoltate economic .

În acest sens în cadrul programul se vor desfășura o serie de activități menite să faciliteze accesul tinerilor la un loc de muncă sigur prin înființarea de firme proprii.

Se vor organiza dezbateri în cadrul orelor de dirigenție, unde vor fi invitați întreprinzători de succes pentru a le prezenta tinerilor exemple bune și de urmat în sfera antreprenorială, vizite la fabrici și companii, ca tinerii să aibă posibilitatea de a urmări și de a participa la procesul de producție, etc. , se vor colecta și se vor prelucra date în cadrul unui sondaj realizat în rândul elevilor din clasele a XII- a, la nivelul liceelor si școlilor profesionale din județul Harghita, al cărui rezultat vor fi publicate pe site-ul Agenției și ar urma să fie folosit în viitor în elaborarea programelor, care vor sprijini îmbunătățirea șanselor tinerilor pe piața muncii sau în sfera antreprenorială.

Responsabil program:
Sebestin Maria

Programul ''Oferta cea mai buna'', realizat de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, se desfășoară în perioada mai-decembrie 2016 și are ca scop reducerea birocrației, crearea unei suprafețe transparente, de a încuraja ponderea IMM-urilor în valoarea contractelor de achiziții publice de bunuri materiale, lucrări și servicii, de cumpărări directe, execuții silite și licitații publice, asigurarea unei suprafețe electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate de către ofertanți. Această posibilitate contribuie la stimularea întreprinderilor locale, iar în mod indirect, a activității economice din județ.

În acest sens în cadrul programul a fost creat site-ul cumpararidirecte.investinhargita.ro, unde se pot publica achiziții publice, cumpărări directe, executări silite și licitații publice.

Site-ul cumpararidirecte.investinhargita.ro este un site de informare a întreprinzatorilor locali, facilitând accesul direct si nemijlocit la informațiile privind achizițiile publice directe publicate de instituțiile publice din județul Harghita. Utilizatorii, antreprenorii înscriși pe newsletter vor primi email-uri generate automat la fiecare anunt făcut public de către instituțiile publice înregistrate pe site, iar instituțiile publice care vor publica achiziții vor putea beneficia de oferte numeroase și diversificate primite din partea antreprenorilor.

Pentru detalii privind crearea unui cont pe acest site, pașii ce trebuie urmați în vederea încărcării achizițiilor publice , vizualizarea achizițiilor existente, etc. accesați site-ul cumpararidirecte.investinhargita.ro și meniul ''Întrebări frecvente''.

Responsabil program:
Kilyén Beáta

Programul vizează dezvoltarea și întărirea relației de parteneriat între sfera antreprenorială, administraţia publică judeţeană și ceilalți actori ai vieții socio-economice prin organizarea forumurilor economice și a dezbaterilor în grupuri de lucru pentru antreprenori, pentru reprezentanții comunităților locale, pentru instituțiile publice, pentru reprezentanții composesoratelor și pentru actori ai vieții socio-economice din județ în vederea diseminării practicilor eficiente folosite în alte regiuni, și alte țări.

Scopul principal al programului este crearea unui climat favorabil afacerilor prin întărirea relațiilor dintre sectorul public și cel privat, crearea posibilitățiilor de informare reciprocă pentru o mai bună gestionare a problemelor cu care se confruntă antreprenorii, creșterea eficienței în administrația publică prin reducerea birocrației și transparentizarea sistemului.
Totodată, Agenția vizează facilitarea găsirii soluțiilor la problemele care împiedică colaborarea eficientă între sfera publică și privată, evaluează problemele identificate, elaborează propuneri către instituțiile în a căror atribuție intră rezolvarea  problemelor respective, și în funcție de posibilitățile sale, ajută și la rezolvare.

Astfel județul Harghita are șanse să devină un mediu atrăgător pentru investitori.

Responsabil program:
Péterfy Tünde

Programul Ghid online al investitorului, realizat de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, se desfășoară în perioada mai-decembrie 2016, și vizează crearea unui ansamblu de surse de informații care să conțină descrierea generală a județului Harghita din mai multe puncte de vedere – situația economică, oportunități de investiții aflate în proprietatea administrațiilor publice locale, industrie, turism, resurse umane, administrația publică, etc. – toate feluri de informații ce pot fi utile investitorilor potențiali, respectiv care contribuie la creșterea atractivității județului d.e. din punct de vedere turistic. În cadrul programului se va întreține și se va actualiza pagina web www.investinharghita.ro. Aceste informații colectate vor fi distribuite în formă tipărită la toate evenimentele posibilie, în țară și în străinătate.

Deci, programul vizează ca, după realizarea unui asemenea ghid al investitorului, materialele elaborate pe baza conținutului permanent actualizat al acestuia să fie distribuite și prezentate în cadrul diferitelor evenimente organizate în țară, la expoziții, conferințe, forumuri, etc., precum și în străinătate: în regiuni și județe cu care dorim să dezvoltăm relații de parteneriat și în județe înfrățite.

Responsabil program:
Bara Tekla

Programul ''Masă rotundă pe proiecte'', realizat de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, se desfășoară în perioada mai-decembrie 2016 și scopul principal al acestuia este de a ajuta instituțiile publice și întreprinderile locale să poată atrage cât mai multe fonduri nerambursabile interne și externe.

În acest sens, Agenția dorește să creeze un cadru adecvat întâlnirilor dintre instituțiile publice și întreprinzătorii locali pe de o parte, iar pe de altă parte, reprezentanții entităților care lansează propuneri de proiecte, precum și reprezentanții entităților publice sau private care deja au aplicat cu succes la asemenea cereri.

Rostul acestor întâlniri este de a furniza informații utile referitoare la procedura de aplicare la cereri și de întocmire a proiectelor câștigătoare, respectiv, de a învăța din experiențele celor care au parcurs deja cu succes acest proces. Astfel, acest program poate contribui la creșterea numărului proiectelor câștigătoare din județ.

În cadrul programului se va urmări culegerea și prelucrarea datelor socio-economice și publicarea acestora pe pagina web data.investinhargita.ro, pentru a facilita accesul ușor și nemijlocit la date în interesul agenților economici și tuturor celor interesați de atragerea de fonduri publice, sau celor care au nevoie de date statistice pentru elaborarea proiectelor, studiilor, strategiilor în domeniu.

Responsabil program:
Gergely Levente

Scopul principal al programului constă în implementarea proiectelor din cadrul noului Program Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, unde sunt prevăzute măsuri speciale în domeniile silviculturii, cap. 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor, măsuri de agromediu și climă, activități non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, turism rural, biomasă și biogaz.

Este necesar implementarea mai multor programe și proiecte europene în domeniul mediului, planificării și managementului forestier, biodiversității și biomasei, gestionarea durabilă a pădurilor și industria de prelucrare a lemnului etc., acestea fiind domenii foarte relevante în județ, programe ale căror continuitate trebuie menținută.

Responsabil program:
Kilyén Beáta

Programul se desfăşoară în mai multe etape, obiectivul principal al acestuia fiind promovarea în rândul cetăţenilor a valorilor sporturilor ecvestre prin crearea premiselor necesare deschiderii unor noi perspective în alinierea la sporturile de performanţă din acest domeniu, păstrarea tradiţiilor hipice şi prezentarea lor pentru publicul larg. Cu organizarea concursurilor vrem să atragem atenţia unui public cât mai larg asupra frumuseţii acestui sport nobil şi dezvoltarea respectului faţă de acest animal.

Comunicat: sprijinirea evenimentelor ecvestre
Începând cu data de azi (11 iulie 2017), se pot depune  în termen de  cincisprezece zile cereri pentru programe ecvestre organizate în județul Harghita prin
cofinanțarea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita.
Documentația se poate descărca de pe site-ul Agenției: http://bit.ly/2v6HTfA
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0266-207784, sau la sediul Agenției (Miercurea ciuc, P-ța Libertății nr. 5, birou 401).