Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

Publicații proprii

Un obiectiv principal al Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita este de a promova spiritul antreprenorial în rândul tinerilor din județ. Din acest motiv am elaborat ghidul intitulat ”Îndrăznește să devii antreprenor” care oferă sprijin acelor tineri care doresc să-și înființeze o întreprindere în viitor.

Îmbunătățirea nivelului de trai, prin furnizarea informațiilor legate de piața muncii reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita.
În acest scop, am elaborat în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, al cărei personal ne-a furnizat și verificat corectitudinea informațiilor, ghidul intitulat ,,Ghid de angajare".

Studiu privind Manualul de identitate vizuala "Produs secuiesc

 

link: /sites/default/files/SZT_bb_ROM_0.pdf

Învățământul dual în județul Harghita
Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;