Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

Județul Harghita: mediu atrăgător pentru afaceri

Programul vizează dezvoltarea și întărirea relației de parteneriat între sfera antreprenorială, administraţia publică judeţeană și ceilalți actori ai vieții socio-economice prin organizarea forumurilor economice și a dezbaterilor în grupuri de lucru pentru antreprenori, pentru reprezentanții comunităților locale, pentru instituțiile publice, pentru reprezentanții composesoratelor și pentru actori ai vieții socio-economice din județ în vederea diseminării practicilor eficiente folosite în alte regiuni, și alte țări.

Scopul principal al programului este crearea unui climat favorabil afacerilor prin întărirea relațiilor dintre sectorul public și cel privat, crearea posibilitățiilor de informare reciprocă pentru o mai bună gestionare a problemelor cu care se confruntă antreprenorii, creșterea eficienței în administrația publică prin reducerea birocrației și transparentizarea sistemului.
Totodată, Agenția vizează facilitarea găsirii soluțiilor la problemele care împiedică colaborarea eficientă între sfera publică și privată, evaluează problemele identificate, elaborează propuneri către instituțiile în a căror atribuție intră rezolvarea  problemelor respective, și în funcție de posibilitățile sale, ajută și la rezolvare.

Astfel județul Harghita are șanse să devină un mediu atrăgător pentru investitori.

Program felelos: 
Data evenimentului: 
Vineri, Mai 15, 2020 - 09:57
Adresă: 
Piața Libertății nr. 5

Din păcate, organizarea forumurilor economice de către Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, unde specialiștii au comunicat informții utile privind finanțările nerambursabile, starea actuală economică al județului Harghita, și noi parteneriate, din păcate nu este posibilă în această perioadă.

Totuși am încercat să găsim o soluție, și în pricina situației, să vă informăm în continuare.

În data de 22 mai 2019, la ora 9 a avut loc vizita la oră de dirigenție la Liceul Tehnologic „Petőfi Sándor”, Dănești. La eveniment Király Szabolcs, colegul agenției a prezentat rezultatul celor trei sondaje efectuate în rândul elevilor și le-a încurajat să aleagă educația profesională, respectiv să încerce să se angajeze în domeniul studiat.

La eveniment a participat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita. Președintele a făcut cunoscut programul de ucenicie și a subliniat faptul că în cazul în care se duc la muncă în străinătate să încerce să se angajeze în profesia studiată. Trebuie să vă folosiți de oportunitățile care sunt pe meleagurile natale, și totodată trebuie să participați la formări profesionale – a zis Borboly Csaba și a adăugat: căutați-ne cu orice întrebare, vom încerca să vă ajutăm. În ziua de azi, ne putem mândri: colaborăm cu mai multe instituții educaționale de unde am și primit elevi în cadrul programului de ucenicie, iar dintre ei câțiva au devenit angajați la Consiliul Județean Harghita.

Imagine: 

În data de 4 aprilie 2019, Cilip Árpád și Király Szabolcs din partea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita au prezentat rezultatele celor trei sondaje privind planurile tinerilor pentru viitor la Liceul Tehnologic „Eötvös József”. Elevii au avut ocazia să urmărească o prezentare despre rezultatele celor trei sondaje efectuate de către agenție: primul despre planurile de viitor ale absolvenților, al doilea despre experiențele celor care au fost la muncă în străinătate și ultimul despre planurile elevilor din clasa a VIII-a.

Imagine: 

Pagini