Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

Ghid online al investitorului

Programul Ghid online al investitorului, realizat de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, se desfășoară în perioada mai-decembrie 2016, și vizează crearea unui ansamblu de surse de informații care să conțină descrierea generală a județului Harghita din mai multe puncte de vedere – situația economică, oportunități de investiții aflate în proprietatea administrațiilor publice locale, industrie, turism, resurse umane, administrația publică, etc. – toate feluri de informații ce pot fi utile investitorilor potențiali, respectiv care contribuie la creșterea atractivității județului d.e. din punct de vedere turistic. În cadrul programului se va întreține și se va actualiza pagina web www.investinharghita.ro. Aceste informații colectate vor fi distribuite în formă tipărită la toate evenimentele posibilie, în țară și în străinătate.

Deci, programul vizează ca, după realizarea unui asemenea ghid al investitorului, materialele elaborate pe baza conținutului permanent actualizat al acestuia să fie distribuite și prezentate în cadrul diferitelor evenimente organizate în țară, la expoziții, conferințe, forumuri, etc., precum și în străinătate: în regiuni și județe cu care dorim să dezvoltăm relații de parteneriat și în județe înfrățite.

Program felelos: 

Consiliul Județean Harghita și instituția subordonată acestuia Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita au organizat în data de 30 ianuarie 2019 evenimentul intitulat „Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliul Județean Harghita și Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita în anul 2019”. Scopul evenimentului era dezbaterea activităților și succeselor din anii trecuți, respectiv planuri pentru anul 2019.

Imagine: 

Utilizarea #Harghita #Business #Center din Odorheiu Secuiesc este optzeci și cinci la sută de la operațiunea de o lună. Szakács Paál István, director general, a prezentat funcționarea centrului, miercuri 23 august, la Consiliul Județean Harghita, unde au fost discutate și posibilitățile de creare a unui centru similar în Miercurea Ciuc.

Imagine: