Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

 

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita urmărește posibilitățile de proiecte, subvenții și informează pe cei interesați din județ de acestea ca să ajută și astfel dezvoltarea economică a județului.

De această dată angajații agenției de dezvoltare au căutat fonduri nerambursabile legate de silvicultură care sunt actuale. În prezent în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 8.1 „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” asigură fondrui de acest gen.

 

Detalii privind acest fond nerambursabil:

- cererile pot fi depuse între 21 august.2017 - 6 octombrie 2017

- potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

- proprietari de terenuri pot obține fonduri nerambursabile de maximum 7 milioane de euro în total

- prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție

- beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acestora

 

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime:

 

Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii schemei,

Primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.

 

Mai multe informații găsiți pe http://www.apia.org.ro