Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

Majoritatea tinerilor din județ plecați la muncă în străinătate ar reveni acasă cu plăcere, dacă ar exista un mediu mai favorabil investițiilor, comerțului și creării de locuri de muncă, respectiv posibilitatea acordării mai multor facilități fiscale acordate atât angajatorilor, cât și salariaților. Acești tineri sunt nevoiți să lucreze în străinătate pentru asigurarea unui trai decent. În acest scop, ar trebui găsite soluții, iar Consiliul Județean Harghita ar dori să sprijine astfel de inițiative. O importanță deosebită trebuie acordată tinerilor, oferindu-le oportunități și ajutându-i să le valorifice prin investiții în cunoaștere, competențe și experiență, ajutându-i să își găsească un prim loc de muncă sau să se formeze pentru a-l obține, de aceea și problemele învățământului superior sunt la fel de importante, complexe, practica de specialitate reprezentând cadrul de aplicare și consolidare a cunoștințelor teoretice, cadrul desăvârșirii lor profesionale.

Totodată, ar trebui sincronizată legătura dintre cererea și oferta privind locurile de muncă și numărul studenților existenți - a menționat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, la discuția organizată de Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, în data de 20 Aprilie 2017, la Casa Județeană din Miercurea Ciuc la solicitarea Asociației Pro Educatione, la care a participat și grupul de lucru pentru învățământul profesional, cu scopul de a avea activități comune în viitor.

Astfel, pentru revenirea tinerilor pe meleagurile natale și pentru dobândirea cunoștințelor necesare profesiei alese, Consiliul județean Harghita se ocupă de câțiva ani de îmbunătățirea învățământului profesional, fiindcă este una dintre problemele cu care se confruntă tinerii și muncesc atât în țară, cât și în străinătate ca muncitori necalificați, a detaliat președintele județului. În scopul schimbării au fost începute activități în mai multe sectoare, printre care putem enumera și dezvoltarea rurală. În plus, împreună cu Inspectoratul Școlar și Centrul de Resurse s-a încercat să se soluționeze interesul față de învățământul profesional prin activități de îndrumare. La propunerea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita au fost contactați actori ai vieții economice, au fost aplicate chestionare în scopul identificării unor soluții favorabile, în acest sens.

De asemenea, la discuția organizată s-a solicitat și ajutorul bisericii, alături de școală și familie în dezvoltarea educațională a copiilor și tinerilor, pentru prețuirea profesiilor, au fost prezentate demersurile Consiliului Județean privind învățământul profesional. În acest sens, președintele consiliului județean a precizat că au fost depuse mai multe propuneri de modificare a legislației și se acordă o importanță deosebită privind viitorul tinerilor din zonele defavorizate din județ, teme dezbătute și la Bruxelles.

La evenimentul menționat a participat și domnul Barabás Csaba, director Cabinet Președinte, care și-a exprimat opinia, potrivit căreia: considerăm că este o problemă a Europei de centru, că tinerii migrează în număr mare. Din păcate, în contextul actual reducerea sau stoparea migrației este greu de realizat, luând în considerare că nici tinerii nu mai prezintă același atașament ca în trecut, față de locurile natale. Există situații, când pentru unii tineri reveniți acasă, care au muncit în străinătate, ar conta nu numai banii obținuți, ci și experiența acumulată. Însă ca ei să înființeze o întreprindere cu experiența dobândită sau să inițieze ceva, în vederea creării de noi locuri de muncă, este nevoie de ajutor, ghid de proiecte, etc.

La discuție a luat parte și domnul Portik-Hegyi Kelemen, arhidiaconul din Gheorgheni, care a precizat, că în opinia lui mulți tineri ar reveni acasă și pentru bani mai puțini, dacă mediul de muncă ar fi plăcut, prietenos.

Domnul Görbe Péter, inspector școlar, a explicat că în județ există 22 de școli care oferă învățământ profesional, din care la 3 unități predarea este în limba română. În opinia lui ar trebui să se acorde o importanță mai mare învățământului profesional, cu toate că, deși, în sectorul public se pune accent pe diploma obținută, în mediul de afaceri s-a răspândit ideea că nu diploma contează, ci cunoștințele practice compatibile cu cerințele pe piața muncii. De asemenea, s-a referit și la învățământul dual, să se aplice și în România, mai ales că există un cadru legal care favorizează învățământul profesional dual, în paralel cu îmbunătățirea învățământului profesional și tehnologic. Învățământul profesional dual se formează la cererea agenţilor economici. Până, în prezent, Asociația Întreprinderilor Mici și MIjlocii din Odorhei a menționat că solicită înființarea unei clase profesionale în turism și în industria metalurgică. În final, a mai adăugat că, după părerea lui, firmele încep să onoreze mai bine cererea de forță de muncă.