Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Saját kiadványok

Manapság egyre több olyan helyzettel szembesülhetünk, hogy bár megfizetnénk,
nem találunk jó munkaerőt mezőgazdasági munkára. Beszélhetünk
konkrétan a kertészeti foglalkozásról, amely a futószalagon gyártással ellentétben
nem a gyors termelésről szól, viszont előnye, hogy ha valaki odaadással
végzi, biztos megélhetést jelenthet számára. A helyben előállított termékek
mellett szól az is, hogy nyomon követhető a származásuk, a termelőtől magától
meg lehet kérdezni, hol és hogyan állította elő, esetleg biotermékről van-e szó.
A termékek értékesítésére térségünkben számos lehetőség van: Hargita Megye
Fejlesztési Ügynöksége minden hónap harmadik szombatján megszervezi
Csíkszeredában a hagyományos és helyi termékek kiállítását és vásárát, évszakonként
egy-egy nagyvásárt, illetve különböző intézményekkel társszervezésben
számos más kül- és belföldi vásárt is.
A Hargita megyei oktatási intézményekben tanuló diákok már egészen fiatal
koruktól kezdve megismerkedhetnek a földműveléssel, hisz Hargita Megye Tanácsának
Vidékfejlesztési Egyesülete 2012-től évente meghirdeti a Kiskertész
programot. A programban egyénileg vagy pedagógus vezetésével csoportosan
jelentkezhetnek az általános iskolás (IV–VII. osztályos) diákok. Ezzel a cél az
egészséges táplálkozásra nevelés, valamint a hagyományos termékekben rejlő
lehetőségek promoválása. A program népszerűségét igazolja, hogy idén 900-
nál több diák nevezett be.
Jelen kiadványban igyekeztünk összegyűjteni a Hargita megyében elérhető
mezőgazdasági profilú képzéseket, ezáltal szeretnénk segíteni a VIII. osztály
végzőseinek a pályaválasztásban. Egy alapképzés (szakiskolai/duális és szakközépiskolai
képzés) elvégzése a ház alapja, erre lehet és kell tovább építkezni.
Ezt a képzési formát vizsgálva kijelenthetjük: akár a szakképzésből kikerülő
diák, akár a munkaadó szemszögéből vizsgáljuk, a szakképzés fő erénye, hogy
az innen kikerülő végzős diák rögtön bevethető munkaerő!