Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Programok

Programfelelős:
Király Szabolcs
Programfelelős:

A ,,Konzultáció, informálás és technikai segítségnyújtás az erdőgazdálkodásban és az ezzel összefüggő témakörökben” című program fő célja, hogy részt vegyen a ,,Nemzeti Vidékfejlesztési Program” projektjeinek a megvalósításában, amelynek nyolcas fejezete tartalmazza az erdőgazdálkodással kapcsolatos speciális döntéseket.

Több európai program és pályázat megvalósítása szükséges a környezet, az erdei menedzsment és tervezés, a biodiverzitás és biomassza, az erdők és a fafeldolgozó ipar fenntarthatóság területén, mivel ezek a területek kifejezetten relevánsak megyében, olyanok, amelyek folytonosságát fenn kell tartani.

Programfelelős:
Király Szabolcs
Programfelelős:
Király Szabolcs

Az Első vállalkozás nevű program végső célkitűzése, hogy növekedjen a fiatalok által nyitott cégek száma a megyében. Az Ügynökség úgy próbál ehhez hozzájárulni, hogy a programba foglalt tevékenységek által növeli a vállalkozószellemet a fiatalok körében, és népszerűsíti azokat az intézkedéseket, amelyek közvetett módon hozzájárulhatnak a vállalkozások számának növekedéséhez (pl. inkubátorházak létrehozásának népszerűsítése).

Ezen intézkedések hatására, azzal, hogy a fiatalok saját céget alapítanak, csökkenhet az elvándorlás mértéke is.

A program keretén belül az Ügynökég képviselői felkeresik a végzős fiatalokat, felmérik a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, meghívnak az osztályfőnöki órákra olyan sikeres vállalkozókat, akik követendő példaként állíthatók a fiatalok elé, gyárlátogatások szervezésében vesznek részt, ahol a diákok végigkövethetik a gyártási folyamatot, kipróbálhatják az egyes munkatevékenységeket. A megye középiskoláinak, szakiskoláinak végzőseitől adatokat gyűjtenek, majd az eredmények felkerülnek az Ügynökség weboldalára, és utólag felhasználhatók a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítő programok kidolgozása során.

Programfelelős:
Sebestin Maria

A Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége által kidolgozott "Legjobb ajánlat" elnevezésű program 2016 május-december periódusban zajlik. Fő célkitűzései közé tartozik a bürokrácia csökkentése és egy átlátható elektronikus felület létrehozása, amely elősegíti a kis- és középvállalkozások részvételének növekedését a javak és szolgáltatások közbeszerzési folyamatában, és amely közvetlen információt szolgáltat a végrehajtásokról és nyílvános licitekről. Ez ösztönzőleg hat a helyi vállalkozások tevékenységére, és közvetett módon a megye gazdaságának fejlődésére.

A program keretén belül létrejött a http://cumpararidirecte.investinhargita.ro/ weboldal, ahol publikálni lehet a közbeszerzéseket, direkt vásárlásokat, végrehajtásokat és a nyílvános liciteket.

A http://cumpararidirecte.investinhargita.ro/ weboldal lehetővé teszi a helyi vállalkozók számára, hogy közvetlenül értesüljenek a Hargita megyei közintézmények által meghirdetett közbeszerzésekről. Azon felhasználók, vállalkozók, akik feliratkoznak a Hírlevélre, automatikusan generált e-mailben értesülhetnek minden hirdetésről, amelyet a cumpararidirecte.investinhargita.ro weboldalra regisztrált közintézmények publikálnak, a weboldalon publikáló közintézmények pedig ajánatokat kapnak a vállalkozók részéről.

A regisztrációval, a közbeszerzések publikálásával, a közzétett közbeszerzések megtekintésével stb. kapcsolatos kérdésekre a Gyakori kérdések menüpont alatt talál választ.

Programfelelős:
Kilyén Beáta

A program célja, hogy a köz- és magánszféra, illetve a gazdasági élet többi szereplője közti kapcsolatot erősítse. Ennek érdekében az Ügynökség gazdasági fórumokat szervez a vállalkozóknak, polgármestereknek, közintézményeknek, a közbirtokosságok képviselőinek, ahol alkalom nyílik arra, hogy a más régiókban, más országokban bevált jó gyakorlatokat megosszák, majd gyakorlatba ültessék a későbbiekben.

A vállalkozóbarát Hargita megye elnevezésű program tehát egy olyan kedvező klíma megteremtésére irányul, ahol a köz- és magánszféra együttműködése, illetve egy mindkét irányban jól működő információáramlás megteremtése által a vállalkozók problémáit, nehézségeit gyorsabban és hatékonyabban lehet orvosolni, illetve a bürokrácia csökkentésével és a rendszer átláthatóságának növelésével hatékonyabbá válhat az ügyintézés.

Az Ügynökség közvetítő szerepe révén hozzájárul a hatékony együttműködés útjába álló akadályokat próbálja felszámolni, a találkozások során azonosított problémákat kiértékeli, javaslatokat tesz az érintett intézmények felé, és lehetőségeihez mérten segít a nehézségek felszámolásában.

Programfelelős:
Péterfy Tünde

Az Online befektető kalauz nevű program egyik fő célja egy olyan információforrás kidolgozása, amely tartalmazza Hargita megye általános leírását több szempontból megközelítve. Ilyen szempontok pl. a megye aktuális gazdasági helyzete, a helyi közigazgatási egységek tulajdonában lévő befektetési lehetőségek, iparágak, turizmus, humán erőforrás, közigazgatás, stb. A befektető kalauz olyan információkat tartalmaz majd, amelyek hasznosak lehetnek egy potenciális befektetők számára, illetve amelyek a megye erősségeinek bemutatásával növelik a vonzerejét pl. a turisták szemében. A program keretében zajlik a www.investinhargita.ro weboldal működtetése és aktualizálása a fent leírt tartalmakkal. Az összegyűjtött anyagok nyomtatott formában is elkészülnek, hogy a különböző belföldi és külföldi, testvérmegyei eseményeken, vásárokon, kiállításokon, konferenciákon, fórumokon szét lehessen osztani azokat, ezzel is népszerűsítve a megyét és az itt található lehetőségeket.

Programfelelős:
Bara Tekla

A Pályázati kerekasztal elnevezésű program fő célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a helyi vállalkozóknak és a közintézményeknek abban, hogy minél több vissza nem térítendő támogatást tudjanak lehívni.

Ennek érdekében az Ügynökség megfelelő keretet szeretne teremteni arra, hogy a helyi vállalkozók, illetve a közintézmények képviselői találkozhassanak azon intézmények képviselőivel, amelyek pályázatokat hirdetnek meg, illetve a meghívottak között szerepelnének olyan közintézmények és cégek képviselői is, akik már sikeresen pályáztak, és be tudnak számolni a tapasztalataikról.

A találkozások során a pályázás menetéről, a pályázati dosszié összeállításáról, pályázási feltételekről szerezhetnek hasznos információkat a résztvevők, ugyanakkor tanulhatnak azoknak a tapasztalataiból, akik már végigjárták a pályázás útját.

Szintén a Pályázati kerekasztal program keretén belül történik a különböző gazdasági-szociális vonatkozású adatok feltöltése a data.investinhargita. ro oldalra annak érdekében, hogy a későbbiekben ezek rendelkezésre álljanak minden érdeklődő számára, ha a pályázatok megírásához, különböző stratégiák, tanulmányok összeállításához szükségük lenne ezekre az adatokra.

Mindezen tevékenységek végső célja, hogy növekedjen a vállalkozások és közintézmények által leadott sikeres pályázatok száma.

Programfelelős:

A program célja a megye különböző térségeire jellemző hagyományos értékek, a helyi és hagyományos termékek, illetve szolgáltatások megismertetése és népszerűsítése a lakosság körében, a kulturális, gasztronómiai és kézműves hagyományok védelme és átörökítése.

Programfelelős:
Kilyén Beáta

A program több lépésben valósul meg, és fő célja a lovas értékek népszerűsítése a résztvevők körében: a különféle lovas rendezvények által meg szeretnénk teremteni a feltételeit annak, hogy a lovas teljesítménysportok iránti érdeklődés növekedjen, illetve továbbadjuk a lovas hagyományokat. A versenyek szervezésével szeretnénk felhívni minél több ember figyelmét a lovas sportok szépségeire illetve tiszteletet ébreszteni bennük ezen nemes állat iránt.

Felhívás lovas rendezvények támogatására
Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége székhelyén - a hirdetés megjelenési dátumától (2017. július 11.) számított tizenöt napon belül - Hargita megyében
megrendezésre kerülő lovas rendezvényekre lehet társszervezési kérelmeket benyújtani.
A dokumentáció megtalálható az ügynökség honlapján: http://bit.ly/2ucNLYx

Bővebb információkat a 0266-207784-es telefonszámon, illetve az ügynökség székhelyén (Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 401-es iroda) lehet igényelni.