Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Date of event: 
szerda, június 13, 2018 - 12:00
Place of event: 
Csíkszereda
Address: 
Szabadság tér, 5 sz.

HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK ALÁRENDELT INTÉZMÉNYE
HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE

versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen szerződéses állás elfoglalására meghatározatlan időre:

 

1. Az állás száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:

 • szakfelügyelő, szakmai fokozat kezdő-IA

2. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 1. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 2. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 3. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 5. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 6. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 7. román nyelvű szakmai önéletrajzot.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b.) és  d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

3. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányi Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

A munkaszerződéses állás elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

• szakfelügyelő, szakmai fokozat kezdő-IA

 • erdészeti egyetemi végzettség záróvizsgával, vagy ennek megfelelő végzettség;
 • minimum 1 éves szakmai tapasztalat;
 • számítógépkezelői ismeretek.

4. A versenyvizsgák 2018 julius 5-én, 1200 órától kezdődnek az írásbeli próbával és 2018. július 12-én, 1000 órától a szóbeli próbával folytatódnak, a Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének székhelyén (Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt.)

A vizsgához szükséges iratcsomót 2018 június 13-2018 június 27 közötti időszakban lehet leadni – Hargita megye, Csíkszereda, Szabadságtér 5, 401-es iroda, 8,00-14,00 óra között.

További információkat a 0266–207.701 – 1608 belső, telefonon kaphatnak az érdeklődök.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, - illetve az intézmény weboldalán – http://hargitamegye.ro/allashirdetes.html – tesszük közzé.

 

A versenyvizsga könyvészeti anyaga: https://bit.ly/2HLCiS1

A versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása: https://bit.ly/2JAaQMT

A dossziék kiválogatásának eredménye: https://bit.ly/2IwD4CQ

Írásbeli vizsga eredménye: https://bit.ly/2KML6fW

Az írásbeli vizsga óvásának eredménye: https://bit.ly/2KV06st

Szóbeli vizsga eredménye: https://bit.ly/2ur3WiJ

Végleges eredmény: https://bit.ly/2LhaY0J