Instituţie subordonată Consiliului Judeţean Harghita

 

Județul Harghita: mediu atrăgător pentru afaceri

Programul vizează dezvoltarea și întărirea relației de parteneriat între sfera antreprenorială, administraţia publică judeţeană și ceilalți actori ai vieții socio-economice prin organizarea forumurilor economice și a dezbaterilor în grupuri de lucru pentru antreprenori, pentru reprezentanții comunităților locale, pentru instituțiile publice, pentru reprezentanții composesoratelor și pentru actori ai vieții socio-economice din județ în vederea diseminării practicilor eficiente folosite în alte regiuni, și alte țări.

Scopul principal al programului este crearea unui climat favorabil afacerilor prin întărirea relațiilor dintre sectorul public și cel privat, crearea posibilitățiilor de informare reciprocă pentru o mai bună gestionare a problemelor cu care se confruntă antreprenorii, creșterea eficienței în administrația publică prin reducerea birocrației și transparentizarea sistemului.
Totodată, Agenția vizează facilitarea găsirii soluțiilor la problemele care împiedică colaborarea eficientă între sfera publică și privată, evaluează problemele identificate, elaborează propuneri către instituțiile în a căror atribuție intră rezolvarea  problemelor respective, și în funcție de posibilitățile sale, ajută și la rezolvare.

Astfel județul Harghita are șanse să devină un mediu atrăgător pentru investitori.

Program felelos: 

START-UP HUB: LABORATORUL ANTREPRENORILOR” - finanțări până la 40.000 de euro pentru 75 de planuri de afaceri cu profil non-agricol din zona urbană

Imagine: 

Colegii Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita - instituție subordonată Consiliului Județean Harghita - au adunat oportunitățile de investiții (constând din clădiri și terenuri aflate în proprietatea consiliilor locale) din județul Harghita.

Imagine: 
Data evenimentului: 
Luni, Decembrie 31, 2018 - 23:00
Adresă: 
Oportunitate de investiție în județul Harghita

Colegii Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita - instituție subordonată Consiliului Județean Harghita - au adunat oportunitățile de investiții (constând din clădiri și terenuri aflate în proprietatea consiliilor locale) din județul Harghita.

Anul tineretului are drept scop, ca să atragă atenția asupra problematicii migrării tinerilor în alte țări, și este inadmisibil, ca un politician să ignore acest subiect. Nu este de ajuns doar crearea locurilor de muncă, ci trebuie să asigurăm toate condițiile tinerilor în vederea înființării unei firme și astfel să-și creeze locuri de muncă pentru ei înșiși - a menționat președintele Borboly Csaba în deschiderea forumului interactiv.

Imagine: 
Data evenimentului: 
Luni, Iunie 4, 2018 - 10:31
Adresă: 
Progresului nr 22

În data de 4 iunie 2018, elevii din Grupul Școlar "Venczel József" au participat la vizită de laborator.

Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita dorește să atragă atenția asupra importanței agriculturii de precizie, astfel în data de 4 iunie 2018, luni elevii clasei tehnician silvic din Grupul Școlar „Venczel József” au vizitat Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Harghita.

Imagine: 
Data evenimentului: 
Miercuri, Mai 30, 2018 - 09:00
Adresă: 
Taploca u. 20 sz.

În data de 30 mai 2018, în organizarea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita vor avea loc trei vizite de ore de dirigenție tematice.

Pagini