Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

A február 11-én sorra kerülő szakoktatás munkacsoport megbeszélésen több intézmény képviselője is részt vett. Ismertetésre kerültek az idei év tevékenységei, amelyek a szakoktatás támogatására, népszerűsítésére irányulnak. A megbeszélés során több olyan betervezett tevékenység is elhangzott az intézmények képviselete részéről, amelyben lehetőség van a közös gondolkodásra, a közös együttműködésre, annak érdekében, hogy a diákoknak szóló események az idei évben színvonalasak lehessenek. Cél: a Hargita megyei szakoktatás támogatása, népszerűsítése, amely hozzájárul, hogy a fiatalok itthon tudjanak elhelyezkedni egy adott szakterületen, ennek eléréséhez a megyei szintű pályaorientációs tevékenység elengedhetetlen.

Ferencz-Salamon Alpár, a szakoktatás munkacsoport koordinátora elmondta: fontos a külföldi jó példák átvétele és ezek itthoni gyakorlatba ültetése. Továbbá azt is elmondta, fontos szerepe van a segédanyagoknak is, amelyeket a pedagógusok felhasználva új módszereket ismertethetnek meg a diákokkal, ezzel is vonzóbbá téve a diákok számára a szakoktatást, a szakma tanulást. Kiemelte, hogy a pályaorientációs tevékenységek szerepe elengedhetetlen, amelynek egyik jó gyakorlata a jó példák megismertetése a fiatalokkal, az osztályfőnöki óra látogatások, vagy a gazdasági fórumok keretében.

Szabó Irén Ottília, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ igazgatója felvázolta röviden a 2020-as pályaorientációs tevékenységeket, valamint azt, hogy ki hol tudna szerepet vállalni a a pályaorientációs tevékenységekbe.

Király Szabolcs, Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének munkatársa ismertette a szakoktatás munkacsoporttal az ügynökség által betervezett szakoktatás népszerűsítésére és támogatásra irányuló tevékenységeket: közel 30 olyan esemény kerül megrendezésre az idén, melyek célja a fiatalok informálása, a jó példák bemutatása, a fiatalok igényeinek, elvárásainak a megismerése, a szakma tanulás megkedveltetése és népszerűsítése a fiatalok körében. Az idei évben a diákoknak lehetőségük lesz több téren is kipróbálni szakmai tudásukat, úgy a gyakorlatban, mint elméletben. A szakmai napok mellet, olyan elméleti vetélkedők is lesznek az idei év folyamán, amelyek célja a vállalkozószellem megerősítése a diákok körében. A vállalkozói vetekedők célja, hogy a diákok a saját kis üzleti tervüket elkészíthessék és ezt majd bemutathassák társaiknak és a vállalkozóknak.

Cilip Árpád, Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségnek igazgatója hozzátette, hogy a tavalyi évben több téren is foglalkozott az ügynökség a szakoktatás támogatásával, népszerűsítésével. Viszont az idei évtől külön, új programként tevékenykednek tovább szakoktatás terén, amelyhez külön költségvetés is tartozik. Kiemelte: ez egy olyan téma, amelyen folyamatosan dolgozni kell és fontos, hogy a mostani szakmát tanuló diákok megismerhessék az adott szakmában tevékenykedő jó példákat. A Szakoktatás hosszú távú tovább gondolása már a szülő gondolkodásának javításánál el kell kezdődjön, amivel szintén foglalkozni szeretnének – hangsúlyozta az igazgató és elmondta: fontos, hogy a diákok állásajánlatokat kapjanak az iskola befejezése után az itthoni vállalkozásoktól, ezzel is elősegítve, hogy itthon, szülőföldjükön tudjanak elhelyezkedni, munkába állni. Ezért is hozták létre a hargitahazavar.ro weboldalt is, amely egy munkaközvetítő platformként működik, hiszen ide a Hargita megyei vállalkozások által meghirdetett munkahelyek kerülnek fel, amelyre akár a fiatalok is jelentkezhetnek.

Kedves Mónika, szakoktatásért felelős tanfelügyelő ismertette az idei év folyamán mindazon eseményeket amelyet a Hargita Megyei Tanfelügyelőség az idén megszervez szakoktatás terén.