Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Tovább tanulni? Munkát vállalni itthon? Vagy esetleg külföldön az iskola elvégzése után? Vállalkozást indítani? Mi számít jó fizetésnek? - Többek között ezekre a kérdése válaszolt az összes Hargita megyei végzős diák a felmérés során. A felmérés célja az volt, hogy Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége feltérképezze a végzős diákok elképzeléseit a jövőt illetően.

 

 

Hargita Megye Tanácsa és alintézménye Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége prioritásként kezeli a fiatalok itthonmaradását, ezért felmérést készítettek az összes Hargita megyei végzős diák körében, hogy feltárják milyen igényeik, elképzeléseik vannak.

 

A felmérésben az összes végzős Hargita megyei diák részt vett, így több mint 2500 végzős tanuló töltötte ki a kérdőíveket. Az átfogó felmérés többek között arra keresett választ, hogy az iskola elvégzése után szeretnék-e tovább folyatni tanulmányaikat, indítanának-e a jövőben saját vállalkozást, 10 év múlva hol fognak élni, valamint véleményük szerint mekkora fizetés számít jó fizetésnek itthon.

 

Térségenként 437 gyergyói diák, 1032 csík térségében tanuló diák, 907 udvarhely térségében tanuló végzős diák, valamint 204 diák töltötte ki a kérdőívet.

 

A 2016-2017 tanévben a végzős diákok több min 55%-a fontolgatta, hogy a jövőben vállalkozást fog indítani. A mostani végzős diákok körében ugyan csökkent a vállalkozói szellem, de a csökkenés értéke csupán 1%  körüli. A tavalyi évhez képes az udvarhely térségében tanuló diákok körében növekedett a vállalkozói hajlam. 

 

Arra a kérdésre, hogy a 2017-2018-as tanévben az érettségi előtt álló diákok indítanának-e a jövőben saját vállalkozást vagy sem, térségenként a következő válaszok születtek:

  • Udvarhely térségében tanuló diákok több mint fele (57,77%) fontolgatja, hogy a jövőben vállalkozást fog indítani.
  • A gyergyói térség végzős tanulóinak majdnem fele (49,43%) gondolkozott már azon, hogy a jövőben saját vállalkozást indítana.
  • A csíki térség végzős diákjainak szinte fele (49,95%) fontolgatja, hogy saját vállalkozást fog a jövőben indítani. Az 1032 válaszadó végzős diákból 511 diák indítana saját vállalkozást valamikor a jövőben.
  • A maroshévizí térségben az érettségi előtt álló tanulók szinte kétharmadát (65,69%) foglalkoztatja az a kérdés, hogy a jövőben saját vállalkozást indítson.

 

Hogy tovább tanulnak az érettségi után vagy sem a végzős diákok a következőket válaszolták:

  • Hargita megyében a tavalyi tanévhez képest 1,33%-kal növekedett azon diákok aránya akik a gimnáziumi tanulmányaik után tovább szeretnék folyatni a tanulást
  • Gyergyó térség végzős diákjai majdnem 65%-a (64,53%) azt válaszolta, hogy tovább szeretne tanulni az iskola elvégzése után.
  • Az udvarhelyi térség végzős tanulóinak több mint 60%-nak (62,40%) szándékéban áll folytatni a tanulmányait az érettségi után. (Az előző tanévben 60,46%-a válaszolta azt a végzős diákok közül, hogy folyatni szeretné tanulmányait.)
  • A csíki térségben a végzős diákok véleménye a továbbtanulásról, hasonló a gyergyói térség végzős diákjaiéhoz. Az 1032 megkérdezett diák 65,3%-a válaszolta azt, hogy folytatni szeretné a tanulmányait az érettségi után.
  • Maroshévíz térségében a tavalyi tanévhez képest több mint 5%-kal (75,49%) növekedett azon végzős diákok aránya akik az iskola elvégzése után egyetemre szeretnének menni.

 

A felmérésből az is kiderült, hogy a diákok közül hányan szeretnék folyatni a tanulmányaikat és utána vállalkozást indítani, és az is, hogy hányan nem szeretnék folyatni a tanulmányaikat, de a jövőben vállalkozást indítanának. Megyeszinten a végzős diákok több mint egyharmada (36,41%) szeretne egyetemre menni és majd utána saját vállalkozásba kezdeni. Illetve 2571 megkérdezett diákból közel kétharmada úgy vélekedik, hogy az érettségi után nem folytatja tanulmányait, de a jövőben vállalkozni fog.

 

A csík-, gyergyó- és a udvarhely térségben tanuló végzős diákok elképzelése a továbbtanulásról és a vállalkozásról azonos a megyei átlaggal. E három Hargita megyei mikrorégióban a diákok több mint egyharmada vélekedik úgy, hogy továbbtanul az érettségi után és a jövőben majd vállalkozást is fog indítani. A maroshévízi térségben közel fele a megkérdezett végzős diákoknak úgy gondolkozik, hogy tovább folytatja tanulmányait és utána vállalkozást indít. A diákok majdnem kétharmada úgy vélekedik, hogy az iskola befejezése után nem tanulna tovább, de vállalkozást indítana a jövőben.

 

Hogy rögtön az iskola befejezése után, mit fognak csinálni az idei Hargita megyei végzős diákok a következőképpen vélekedtek. A 2571 végzős diák 4,51%-a az iskola befejezése után rögtön bejelentkezik munkanélkülinek. Több mint fele a tanulóknak (55,7%) azt válaszolta, hogy a sikeres érettségi vizsgák után szeretné folyatni a tanulmányait. A megkérdezett diákok 18,75%-a azonnal munkába állna itthon, valamint a 2571 idei végzős tanuló közül több mint egynedegyede azt válaszolta, hogy az iskola elvégzése után rögtön munkát szeretne vállalni külföldön. A térségekénti megoszlás is hasonlóan alakul a megyei átlaghoz. A legnagyobb arányban az udvarhelyi térségben tanuló diákok (22,71%) válaszolták azt, hogy a gimnáziumi tanulmányaik után rögtön munkát vállalnának itthon. Őket követik a gyergyói-, maroshévizí- és a csíki térségekben tanuló végzős diákok. A gyergyó térségben tanuló végzős diákok majdnem egyharmada (28,83%) válaszolta azt, hogy az iskola befejezésével azonnal munkát szeretne vállalni külföldön.

 

Azt, hogy egy fiatal azon gondolkozzon el, hogy munkát vállalna külföldön az iskola elvégzése után, nagyban befolyásolja az a tény, hogy már kapott-e eddig munkaajánlatot külföldre. A felmérés során a fiatalok arra is választ adtak, hogy már kaptak-e munkaajánlatot külföldre. A tavalyi tanév végzős diákjaihoz képest az idei végzős diákok kevesebb arányban kaptak külföldi munkaajánlatot. Az udvarhelyi térség végzős diákjainak körében növekedett a felkínált külföldi munkalehetéségek. A megyei átlaghoz hasonlóan a gyergyói- (31,81%), maroshévízi- (28,43%), csíki- (30,69%) illetve az udvarhelyi (30,10%) térségben tanuló végzős diákok körülbelül egyharmadának ajánlottak már fel külföldi munkalehetőséget.

 

Az idei évben végzős diákoknak több mind egyharmadának (32,87%) valamelyik családtagja már dolgozik külföldön, valamint a válaszadó diákok több mint 40%-nak van olyan rokona, barátja aki már külföldön dolgozik.

 

Azzal kapcsolatban, hogy kinek a tanácsára hallgatnak a válaszadó végzős tanulók 90,32% elsősorban a családtagjainak a tanácsait fogadja meg.

 

A végzős diákok több mint kétharmada (52,90%) Hargita megyében szeretne élni, és majdnem egyharmada a diákoknak (23,97%) Románia más megyéjében képzeli el a jövőjét. 7,24%-a a diákoknak Magyarországon szeretne élni és 15,89%-a valahol külföldön szeretne élni 10 év múlva.

 

Hogy mennyire beszélik a román nyelvet a végzős diákok, saját bevallásuk szerint a 2571 diák  közel 6%-a egyáltalán nem beszéli a román nyelvet, míg 24,49%-a a diákoknak saját bevallásuk szerint nagyon jól beszélik a román nyelvet. A maroshévízi térségben tanuló diákok majdnem az összesen (96,57%) nagyon jól beszélik a román nyelvet saját bevallásuk szerint. Illetve az udvarhelyi térségben tanuló végzős diákok 9,48%-a a saját bevallása szerint egyáltalán nem beszélik a román nyelvet.

 

A diákok közel 10%-a egyáltalán nem beszéli az angol nyelvet a saját bevallása szerint, míg 45,67%-a azt nyilatkozta, hogy kezdő szinten beszéli az angol nyelvet. A diákok 35,40%-a azt válaszolta, hogy közepes szinten beszéli az angol nyelvet és a diákok 8,98%-a saját bevallása szerint nagyon jól beszéli az angol nyelvet.

 

Ha felkeltette érdeklődését a felmérés akkor itt megtalálja a felmérés részletes kiértékelését