Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Hargita Megye Tanácsának alintézményeként működő Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége nagy hangsúlyt fektet a megye fiataljainak jövőre való terveinek megismerésére. Igyekszünk ismertetni a fiatalokkal a szülőföld nyújtotta lehetőségeket és ezáltal elősegíteni a hiányszakmák számára az utánpótlás biztosítását, valamint a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Jelen felmérés is azt a célt szolgálja, hogy ha el is mennek szerencsét próbálni külföldre, hazatérve tapasztalataikat itthon kamatoztassák, ezáltal is hozzájárulva a megye gazdaságának fejlesztéséhez. Egy jó szakma biztos megélhetést kínál!