Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Első vállalkozás

Az Első vállalkozás nevű program végső célkitűzése, hogy növekedjen a fiatalok által nyitott cégek száma a megyében. Az Ügynökség úgy próbál ehhez hozzájárulni, hogy a programba foglalt tevékenységek által növeli a vállalkozószellemet a fiatalok körében, és népszerűsíti azokat az intézkedéseket, amelyek közvetett módon hozzájárulhatnak a vállalkozások számának növekedéséhez (pl. inkubátorházak létrehozásának népszerűsítése).

Ezen intézkedések hatására, azzal, hogy a fiatalok saját céget alapítanak, csökkenhet az elvándorlás mértéke is.

A program keretén belül az Ügynökég képviselői felkeresik a végzős fiatalokat, felmérik a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, meghívnak az osztályfőnöki órákra olyan sikeres vállalkozókat, akik követendő példaként állíthatók a fiatalok elé, gyárlátogatások szervezésében vesznek részt, ahol a diákok végigkövethetik a gyártási folyamatot, kipróbálhatják az egyes munkatevékenységeket. A megye középiskoláinak, szakiskoláinak végzőseitől adatokat gyűjtenek, majd az eredmények felkerülnek az Ügynökség weboldalára, és utólag felhasználhatók a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítő programok kidolgozása során.

Program felelos: 
Az esemény dátuma : 
szerda, augusztus 9, 2017 - 15:12
Cím: 
Szabadság tér, 5 sz.

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége tevékenysége szorosan kötődik a szakoktatáshoz: promováljuk a különböző szakokat bemutató kisfilmeket (http://bit.ly/2qYpxMo) és támogatjuk a fiatalok beiskolázását azzal a céllal, hogy elsajátíthassák a munkaerőpiacon hiánycikknek számító mesterségeket, ami egy biztos megélhetést kínál. A témához kapcsolódik a diákok IX. osztályba való beiskolázása is. Azok a diákok akik még nem iratkoztak be, megtehetik ezt a második körben szeptember 4-7 között.

Azon vállalkozások, amelyek a vakációban diákokat alkalmaznak havi 250 lejes ösztönző támogatásban részesülhetnek minden egyes alkalmazott diák után.

Az esemény dátuma : 
kedd, június 20, 2017 - 11:06
Cím: 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám (Hargita Megye Tanácsa)

A vállalkozók 250 lejt kapnak, amennyiben diákokat alkalmaznak a szünidőben.

A képviselőház döntőházként szavazta meg az inas törvény és a gyakornoki törvény módosítását, amelynek értelmében a munkaadók havi 250-300 euró értékű támogatást kaphatnak, amennyiben fiatal inasokat, frissen diplomázott gyakornokokat alkalmaznak.

 

Kép: 

A pályázni szándékozók minél szélesebb célcsoportját igyekeztek tájékoztatni a Hargita Megye Fejlesztési Ügynökség által áprilisban szervezett pályázati karavánokkal az új, Romania StartUp Nation programról.

Kép: 
Az esemény dátuma : 
csütörtök, június 15, 2017 - 10:00
Cím: 
Június 15-étől Indul a Startup Nation program
Az esemény dátuma : 
kedd, június 13, 2017 - 10:11
Cím: 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám (Hargita Megye Tanácsa)

Hargita Megye Tanfelügyelőségének oldalán elérhető a 2017-2018-as tanévre vonatkozó Líceumi és szakiskolai felvételi tájékoztató, amely a beiskolázási terv része és tartalmazza a megyében elérhető szakokat, a líceumi, nappali, esti, állami szakiskolára, speciális szakiskolára, duális szakiskolára vonatkozó információkat.

Az esemény dátuma : 
szerda, június 7, 2017 - 12:00
Cím: 
Hargita Megye

Kisfilmek készűlnek Szakoktatás népszerűsítése Hargita megyében témakörben.

Oldalak