Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Saját kiadványok

Duális képzés Hargita megyében

 

A duális képzés a szakoktatás olyan szervezési formája, amely a következő sajátos jellemzőkön alapszik:

 • azon gazdasági szereplők kezdeményezésére szervezik, amelyek érdekeltek mint potenciális munkaadók és gyakorlati partnerek;
 • szakmai és nevelési többletlehetőséget biztosít egy partnerségi szerződés és az egyéni gyakorlati szerződések alapján;
 • a gazdasági szereplők biztosítják a tanulók gyakorlati felkészítését, költségvetési pénzekből;
 • elősegíti a gazdasági szereplők részvételét a döntéshozó mechanizmusában az oktatási intézmények szintjén (részt vesz az iskola szerepében – beiskolázás).

 

Gazdasági szereplők és az iskola szerepvállalása:

 • szakmai képzés népszerűsítése;
 • felvételi próbán való részvétel;
 • toborzás, kiválasztás, felvételi;
 • helyi curriculum kidolgozása;
 • gyakorlat megszervezése;
 • tanulók folyamatos értékelése;
 • tanulók tanulmányi helyzetének követése;
 • szakvizsgán való részvétel;
 • különböző ösztöndíjak;
 • iskolai laborok felszerelése, ahol gyakorlatoznak;
 • alapanyagok biztosítása;
 • munkaruha, munkavédelmi felszerelések.

 

A tanfelügyelőség szerepvállalása:

 • promotálás;
 • mesterségek hetének promotálása;
 • mesterségek vásárának promotálása.

 

A tanuló szerepvállalása:

 • nyolcadik osztályt végzett;
 • egészségügyileg megfelel az adott szaknak;
 • sikeres szakvizsga után leteszi a 4. (érettségi) szintet vagy akár az 5. (mesterképzés) szintet.

 

Partnerségi szerződés keretében az iskola és gazdasági szereplő köti a képzés idejére (3 év).

 • Egyéni gyakorlati szerződések;
 • Tanuló, szülő, iskola és gazdasági szereplő között köttetett szerződés;

 

A duális képzésben részt vevő osztályok létszámfeltételei:

 • Átlag 25 tanuló, de nem kevesebb, mint 20 tanuló és nem több, mint 30.
 • Gyakorlati csoportban legkevesebb 10, legtöbb 15 tanuló.
 • Maximum 3 csoport alakítható.

 

Oktatás a három év alatt (csak nappali tagozat keretében vehetnek részt a diákok a duális képzésben):

 • IX. osztály – 80%-ban elméleti oktatás és 20%-ban gyakorlati oktatás.
 • X. osztály – 40%-ban elméleti oktatás és 60%-ban gyakorlati oktatás.
 • XI. osztály – 28%-ban elméleti oktatás és 72% gyakorlati oktatás.

 

A diákoknak a három év duális képzés után szakvizsgát kell letenniük, amelyben a gazdasági szereplők is feladatot vállalnának annak érdekében, hogy a lehető legszínvonalasabb legyen a szakvizsga.

 

 

Duális képzést biztosító iskolák Hargita megyében

 

A tavalyi év folyamán, azaz a 2017–2018-as tanévben Hargita megyében két szakközépiskolában indult előszőr duális képzés a diákok számára. A 2018–2019-es tanévtől kezdődően már több szakiskolában indult duális képzés a diákok számára.

 

Iskolák:

 

Kós Károly Szakközépiskola

 

 • A Székelyudvarhelyen található Kós Károly Szakközépiskolában a 2017–2018-as tanévtől kezdődően a diákok szakács és pincér szakon duális képzésben vehetnek részt. A szakközépiskolában jelenleg egy szaklaboratórium és egy tankonyha biztosítja a szakács és pincér szakosztály számára az iskolán belüli gyakorlati oktatás lehetőséget, amelyek közel 80%-ban fel vannak szerelve. A tanműhelyt az elkövetkező években fogják beüzemelni, amikor is a diákok arra a szintre érnek, hogy a tanműhelyben sajátíthassák el a kellő szakmai tudást.   A 2018–2019-as tanévben újból lehetőség nyílt a nyolc osztályt elvégző diákok számára, hogy a Kós Károly Szakközépiskolában pincér és szakács szakok keretében duális képzésben vehessenek részt. 20 diák iratkozott, ebből 10 diák a szakács szakmát választotta, 10 diák a pincér szakmát. Az iskola, együttműködve a gazdasági szereplőkkel, folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudja biztosítani azon diákok számára a duális képzést, akik erre a képzési formára jelentkeztek.

 

Bányai János Műszaki Szakközépiskola

 

 • A Székelyudvarhelyen található Bányai János Műszaki Szakközépiskola, a 2017–2018-as tanévben indított előszőr asztalos és marós szakosztályt duális képzési formában. 10 diák választotta az ács szakmát, illetve 10 diák döntött úgy, hogy a duális képzésben sajátította el a szakma szépségeit. A Bányai János Műszaki Szakközépiskolában az ács szakma elsajátítására alkalmas tanműhely teljes mértékben fel van szerelve a kellő berendezésekkel, illetve eszközökkel. A marós szakma elsajátításának teret biztosító tanműhely szorul modernizálásra, illetve új/korszerűbb eszközök beszerzésére van szükség. Jelenleg megvannak az eszközök a tanműhelyben, viszont fontos lenne a korszerűsítés/modernizálás. 
 •  

- Zeyk Domokos Iskolaközpont

 

 • A Székelykeresztúron található Zeyk Domokos Iskolaközpontban a 2018–2019-es tanévtől kezdődően indított duális képzésben asztalos és kertész szakosztályt. Az asztalos szakra 14 diák jelentkezett, és ugyancsak 14 diák jelentkezett kertész szakra. Önerőből, illetve külső forrásokból sikerült felújítani a tanműhelyeket. Pályázatból megújult a tankert a kertészszakosztály számára. A faipari osztályt, azaz az asztalosszakma elsajátításának teret adó tanműhelyben lenne fontos, hogy a gépeket, berendezéseket, eszközöket modernizálják, ezzel is biztosítva a duális képzés színvonalasabb létét. 
 •  

- Székely Károly Szakközépiskol

 

A Zeyk Domokos Iskolaközponthoz hasonlóan a 2018–2019-es tanévtől kezdődően a csíki térségben tanuló diákok számára is lehetőség nyílt duális képzésen elsajátítani az esztergályos- és hegesztőszakmát. A Székely Károly Szakközépiskolában 14 diák választotta az esztergályosszakmát, illetve 14 diák választotta a hegesztőszakmát. Az iskola tanműhelyei lehetőséget biztosítanak a diákoknak arra, hogy az iskolában történő gyakorlati képzés teljes mértékben megvalósuljon, viszont fontos lenne, hogy egyre korszerűbb berendezéseken, gépeken gyakorlatozhassanak a diákok, hogy el tudják sajátítani a modern/korszerű gépek, berendezések használatát.

 

Puskás Tivadar Szakképző Líceum

 

A gyergyói térségben található Puskás Tivadar Szakképző Líceumban a 2018/2019-s tanévtől kezdődően lehetőség volt a térség fiataljai számára, hogy duális képzés keretében sajátíthassak el a cukrász vagy az erdész szakmák szépségeit. A Gyergyóditroban  található Szakképző Líceumban a 2018/2019-s tanévben 19 diák iratkozott duális képzésre, ezek közül 9 a cukrász szakmát választották és a többi 10 diák az erdész szakmát választotta. Mint a 19 diáknak lehetőség adódott, hogy a hagyományos szakiskolák által nyújtott gyakorlati oktatásnál több gyakorlati képzésben részesüljenek a helyi vállalatoknál. Mivel a hagyományos szakiskolák esetében a gyakorlati oktatás mértéke az évek folyamán lassabban növekedik, így ezen diákok akik a duális képzést választottak jóval több gyakorlati képzésben vehetnek részt a duális képzés által nyújt további előnyök mellet. A tervek szerint a következő tanévtől a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceum bővíteni kívánja azon szakmák palettáját, amelyeket a diákok választhatnak a beiratkozáskor. Így lehetőség lesz a diákok számára, hogy a cukrász szakma és erdész szakma mellett egy újabb szakmát is választhassanak, mégpedig az öntő szakmát. A tervek alapján egy 3 szakból (cukrász + erdész + öntő) álló szakosztály fogja megnyitatni a kapuit duális képzés keretében a középiskolát végző diákok számára.