Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Pogány-havas Natura 2000 Gondnoksága, Homoródkarácsonyfalva Közbirtokossága és Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége közös szervezésben kíván - egy komplex természetvédelmi program keretében - az erdőkitermeléssel dolgozó személyek képzéséhez hozzájárulni. Az idei évtől nem csak szakmunkások, hanem szakmai gyakorlat formájában diákok is elsajátíthatják a biztonságos fakitermelés mozzanatait. Jelenleg a svájci erdőmester, Luigi Frigerio irányításával Homoródkarácsonyfalván, a szelídgesztenye ültetvényben, december 3-7 között zajlik képzés.