Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség 2015 végén felmérést készített a megyei vállalkozók körében, hogy valós képet alkothasson a vállalkozók aktuális munkaerő-szükségletéről. A felmérésben több mint 300 vállalat vett részt, az általuk foglalkoztatott személyek összlétszáma meghaladja a 10 000 főt. Az eredmények azt mutatják, hogy a felmérésben részt vevő vállalatoknál foglalkoztatott alkalmazottak majdnem fele a végzettségének megfelelő munkakörben tevékenykedik.

Továbbá az is kiderült, hogy a válaszadó cégek több mint 60%-a részt venne a diákoknak szóló gyakorlati képzések kidolgozásában, illetve 80%-a akár gyakorlati lehetőséget is biztosítana a diákok számára. Emellett a vállalkozók fele ösztöndíjat is biztosítana a náluk gyakorlatozó diákok számára, valamint több mint 70%-uk szerződést kötne a jó képességűnek tartott diákokkal az iskola elvégzése után. Arra is rámutat a felmérés, hogy a cégek több mint fele besegítene az iskoláknak diákok toborzásában.

A válaszadók majdnem 40%-a állította azt, hogy sikerült a múltban olyan intézkedést hoznia, amely a fiatalok itthon maradását támogatta.

Ami a szakképzett munkaerőt illeti, nagy igény mutatkozik a vállalkozók részéről a famegmunkálással foglalkozó szakemberek – ácsok, asztalosok – iránt, illetve a szerelő, lakatos szakemberek terén is hiány mutatkozik, akárcsak az eladó/értékesítő szakmunkások és a pincéri szakmában. Emellett mérnököket és informatikusokat is alkalmaznának a
válaszadó cégek.

Bővebb információk a mellékletben szereplő csatolmányban.

Csatolmány: