Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Date of event: 
kedd, május 16, 2023 - 09:13
Address: 
Szabadság tér 5 szám

ÉRTESÍTÉS

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége, Csíkszereda, Szabadság tér, 5. szám alatti székhellyel, az 1336/28.10.2022-es Kormányhatározat rendelkezéseivel összhangban kiírt következő versenyvizsga felfüggesztését jelenti be a Kormány 34/12-es számú 2023. májusi Sürgősségi Rendeletének IV. cikkely (1) bekezdésének értelmében:

ÁLLÁS MEGNEVEZÉSE: szakfelügyelő

ÁLLÁSOK SZÁMA: 1 üres állás

FOKOZAT: végrehajtói funkció, II. szakmai fokozat

OSZTÁLY: Gazdaságfejlesztési Osztály

MUNKAIDŐ: napi 8 óra; heti 40 óra

PERIÓDUS: meghatározatlan idő

 

Az álláshirdetést 2023.05.15-én tették közzé;

Az iartcsomók kiválogatása: 2023.05.30.

 

            További információ a 0266-207701-1608-as telefonszámon, e-mailben: office@adehar.ro  és a www.adehar.ro  honlapon érhető el, kapcsolattartó személy: Horga Camelia, jogi tanácsadó.

 

Igazgató

Cilip Árpád

 

ÉRTESÍTÉS

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége, Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatti székhellyel, versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szerződéses állás betöltésére a 1336/28.10.2022-es számú Kormányhatározat rendelkezéseivel összhangban, az alábbiak szerint:

 

ÁLLÁS MEGNEVEZÉSE: szakfelügyelő

ÁLLÁSOK SZÁMA: 1 üres állás

FOKOZAT: II. szakmai fokozat, végrehajtói beosztás

OSZTÁLY: Gazdaságfejlesztési Osztály

MUNKAIDŐ: napi 8 óra; heti 40 óra

PERIÓDUS: meghatározatlan idő

 

A részvétel általános feltételei a költségvetési szektorban dolgozó, közpénzekből fizetett munkaszerződéses alkalmazottak szakmai előmeneteléről szóló keretrendelet jóváhagyásáról szóló 1336/28.10.2022-es Kormányhatározat 15. cikkelyében meghatározottak alapján történik.

A munkaszerződéses állások betöltéséhez a jelentkezőknek az alábbi általános feltételeknek kell megfelelniük, amelyeket az 1336/28.10.2022-es számú Kormányhatározat által jóváhagyott keretrendelet 15. cikkelye határoz meg:

(a) román állampolgársággal vagy az Európai Unió valamely más tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban résztvevő állam vagy a Svájci Államszövetség állampolgárságával kell rendelkeznie;

b) ismeri a román nyelvet írásban és szóban;

c) rendelkezik munkaképességgel az 53/2003-as számú törvény –  későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt újraközölt Munka Törvénykönyv értelmében;

d) a megpályázott munkakörnek megfelelő egészségi állapottal rendelkezik, amelyet a háziorvos vagy az illetékes egészségügyi egységek által kiállított orvosi igazolás alapján tanúsít;

e) eleget tesz az iskolai végzettség, a szakterületen szerzett szakmai tapasztalat és adott esetben a meghirdetett állás követelményeinek megfelelő egyéb speciális feltételeknek;

f) nem ítélték el nemzetbiztonság elleni, hatóság elleni, emberiség elleni, korrupciós vagy szolgálati bűncselekményért, hamisításért vagy az igazságszolgáltatás elleni bűncselekményért, valamint olyan szándékkal elkövetett bűncselekményért, amely a jelentkezett személyt összeférhetetlenné tenné az általa megpályázott munkaszerződéses feladat ellátásával, kivéve azon esetekben, ha a visszaállítás megtörtént;

(g) nem tölt olyan további büntetést, amellyel eltiltották a tisztség viselésétől, a foglalkozás vagy a szakma gyakorlásától, illetve annak a tevékenységnek a gyakorlásától, amellyel a bűncselekményt elkövette, vagy nem áll olyan biztonsági intézkedés hatálya alatt, amely eltiltja a tisztség viselésétől vagy a foglalkozás gyakorlásától;

(h) nem követte el az 1. cikk (2) bekezdésében említett bűncselekményeket a szexuális bűncselekményeket, személyeket kizsákmányoló bűncselekményeket vagy kiskorúak elleni bűncselekményeket elkövető személyek nemzeti automatizált nyilvántartásáról szóló 118/2019-es számú törvény, valamint az Országos Igazságügyi DNS-adatrendszer megszervezéséről és működéséről szóló 76/2008-as számú módosított törvény kiegészítésére a 35. cikk (1) bekezdés h) pontja szerinti területeken.

 

A versenyvizsgán való részvételhez és az állás elfoglaláságoz a következő speciális feltételeknek szükséges eleget tenni:

-Tanulmányok: erdészeti felsőfokú végzettség záróvizsgával vagy azzal egyenértékű oklevél

-Szakmai tapasztalat a tanulmányok területén: 1 év

 

A versenyvizsgára való jelentkezéshez a jelentkezőknek a következő dokumentumokat tartalmazó iratcsomót kell benyújtaniuk:

 

(a) a versenyvizsgára való jelentkezési lapot a munkaszerződéses alkalmazottak szakmai előmenetelére vonatkozó keretszabályok 2. mellékletében szereplő mintának megfelelően;

b) a személyazonosító igazolvány másolatát vagy a személyazonosságot igazoló, a jogszabályoknak megfelelően érvényes egyéb dokumentumot;

c) adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat vagy a névváltoztatást igazoló egyéb dokumentum másolata;

d) a tanulmányokat igazoló dokumentumok és a szakképzettséget igazoló egyéb dokumentumok másolatát, valamint a hatóság vagy intézmény által kért, a munkakör sajátos feltételeinek teljesítését igazoló dokumentumok másolatát;

e) a munkáltató által a munkaviszonyban töltött időszakra vonatkozóan kiállított, a munkaviszonyban és a munkakör betöltéséhez szükséges tanulmányi területen szerzett szakmai tapasztalatot  igazoló munkaügyi nyilvántartási füzet vagy igazolás másolata;

f) bűnügyi nyilvántartási bizonyítványt vagy adott esetben bűnügyi nyilvántartási kivonatot;

(g) a jelentkező egészségi állapotát igazoló orvosi igazolás, amelyet a jelentkező háziorvosa vagy egy erre felhatalmazott egészségügyi intézmény állít ki, és amelyet a versenyvizsgát megelőző hat hónapnál nem régebben állítottak ki;

h) erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy nem követett el az 1. cikk (2) bekezdésében említett bűncselekményt a szexuális bűncselekményeket, személyi vagy kiskorúak kizsákmányolását elkövető személyekről vezetett nemzeti automatizált nyilvántartásról szóló 118/2019-es számú törvény, valamint Országos Igazságügyi DNS-adatrendszer megszervezéséről és működéséről szóló 76/2008-as számú törvény kiegészítése céljából az oktatási, egészségügyi vagy szociális védelmi rendszerben, valamint bármely olyan köz- vagy magánszervezetben nyilvántartásba vett jelöltek esetében, amelynek tevékenysége gyermekek, idősek, fogyatékkal élő személyek vagy más kiszolgáltatott személyi kategóriák közvetlen érintkezésével jár, vagy egy személy fizikai vizsgálatával vagy pszichológiai értékelésével jár;

i) önéletrajz, közös európai formátumban.

 

 

 

 

AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYÉN MEGRENDEZENDŐ VERSENY MENETRENDJE:

 

Sorsz.

Tevékenységek

Dátum és óra

 1.  

A felhívás közzététele

2023.05.15

 1.  

Az iratcsomók benyújtása a Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének székhelyénhez: Hargita megye Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Határidő 2023.05.29.

 1.  

Az iratcsomók kiválogatása a versenybizottság tagjai által

2023.05.30.

 1.  

Az iratcsomók kiválogatására vonatkozó eredmények kifüggesztése

2023.05.30.

 1.  

Az iratcsomók kiválogatására vonatkozó eredményekkel kapcsolatos fellebezések benyújtása

2023.05.31.

 1.  

A fellebbezések eredményeinek közzététele

2023.06.06.

 1.  

Az írásbeli vizsga megtartása

2023.06.09, 11:00 óra

 1.  

Az írásbeli vizsga eredményének közzététele

2023.06.12.

 1.  

Az írásbeli vizsga eredményével kapcsolatos fellebbezések benyújtása

2023.06.13.

 1.  

A fellebbezések eredményeinek megjelenítése

2023.06.14.

 1.  

Szóbeli vizsga

2023.06.15, 12:00 óra

 1.  

Az eredmények közlése a szóbeli vizsgát követően

2023.06.16.

 1.  

A szóbeli vizsga eredményeivel kapcsolatos fellebbezések benyújtása

2023.06.19

 1.  

A fellebbezések eredményeinek közzététele

2023.06.20.

 1.  

A versenyvizsga végeredményének közzététele

2023.06.21

 

BIBLIOGRÁFIA

 

a megüresedett szakfelügyelői állásra kiírt versenyvizsgára:

 

 • A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló, 2019. július 3-i 57. számú sürgősségi kormányrendelet a következő módosításokkal és kiegészítésekkel: III. rész, V. Cím, VI. fejezet - Megyei Tanács, VII. fejezet - A megyei tanács elnöke és alelnökei; VI. rész, III. cím - Munkaszerződéses alkalmazottak a hatóságoknál és intézményeknél;
 • 544/2001-es számú törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről;
 • A 137/2000-es számú kormányrendelet a diszkrimináció minden formájának megelőzéséről és szankcionálásáról, újra kiadott, módosított és kiegészített változata.
 • A közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003-as számú módosított és kiegészített, újraközölt törvény.
 • Az Erdészeti Törvénykönyvről szóló 46/2008-as számú törvény, újraközölve, kiegészítve és módosítva.

 

 

TÉMA

 

a szakfelügyelői állás betöltésére irányuló versenyvizsga:

 

 • A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló rendeletek: Megyei Tanács és a hatóságok és intézmények szerződéses alkalmazottai;
 • Szabályzat a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről;
 • A diszkrimináció minden formájának megelőzéséről és szankcionálásáról szóló rendeletek;
 • A közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról szóló rendeletek;
 • Az erdőgazdálkodásra vonatkozó rendeletek.

 

                        További információ a 0266-207701-1608-as telefonszámon, e-mailben: office@adehar.ro  és a www.adehar.ro  honlapon érhető el, kapcsolattartó személy: Horga Camelia, jogi tanácsadó.

 

Igazgató

Cilip Árpád