Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő fejlesztési ügynökség

 

Első vállalkozás

Az Első vállalkozás nevű program végső célkitűzése, hogy növekedjen a fiatalok által nyitott cégek száma a megyében. Az Ügynökség úgy próbál ehhez hozzájárulni, hogy a programba foglalt tevékenységek által növeli a vállalkozószellemet a fiatalok körében, és népszerűsíti azokat az intézkedéseket, amelyek közvetett módon hozzájárulhatnak a vállalkozások számának növekedéséhez (pl. inkubátorházak létrehozásának népszerűsítése).

Ezen intézkedések hatására, azzal, hogy a fiatalok saját céget alapítanak, csökkenhet az elvándorlás mértéke is.

A program keretén belül az Ügynökég képviselői felkeresik a végzős fiatalokat, felmérik a jövőre vonatkozó elképzeléseiket, meghívnak az osztályfőnöki órákra olyan sikeres vállalkozókat, akik követendő példaként állíthatók a fiatalok elé, gyárlátogatások szervezésében vesznek részt, ahol a diákok végigkövethetik a gyártási folyamatot, kipróbálhatják az egyes munkatevékenységeket. A megye középiskoláinak, szakiskoláinak végzőseitől adatokat gyűjtenek, majd az eredmények felkerülnek az Ügynökség weboldalára, és utólag felhasználhatók a fiatalok munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítő programok kidolgozása során.

Program felelos: 

Kiépülőben a megye szakoktatása a felek szoros együttműködésének köszönhetően. Október 3-án, szerdán újabb együttműködési szerződést írtak alá Hargita Megye Tanácsa és alintézménye Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége, Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, a Székely Károly Szakközépiskola, a Csíki Vállalkozók Egyesülete és a Hargita Megyei Tanfelügyelőség partnerségében a csíkszeredai szakközépiskolában.

Image: 

Még vannak betöltetlen helyek, ez derült ki a Hargita Megye Tanfelügyelőség által szolgáltatott adatokból, ami a IX. osztályba való beiratkozást illeti. Akinek még nem sikerült beiratkoznia, az a második körben, szeptember 4-7. között jelentkezhet líceumi vagy szak- és duális képesítést biztosító osztályba.

Image: 
Date of event: 
kedd, január 21, 2020 - 15:28
Address: 
Gyergyóalfalu

A gyergyóalfalvi "Sövér Elek" Szakközépiskolában sorra kerülő óralátogatás célja az ügynökség által készített felmérések eredményeinek bemutatása és a diákok jövőre vonatkozó elképzeléseinek összegyűjtése. Az esemény időpontja: 2020. január 21.

Date of event: 
kedd, január 21, 2020 - 10:47
Address: 
Gyergyószentmiklós

2020. január 21-én kerül sor egy óralátogatásra a "Fogarasy Mihály" Műszaki Líceumban. Célunk, hogy a diákokkal történő találkozók során információt gyűjthessünk az igényeiről, illetve olyan jó példákat mutathassunk be neki akik szülőföldjükön, adott szakmában sikeresen tevékenykednek.

Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége, az Arbor Vállalkozók Szövetsége és a Romániai Patronátus Hargita Megyei Kirendeltsége szervezésében november 22.-én, pénteken került sor az Itthon is van jövő - Ismerjük meg egymást fiatal vállalkozók! című gazdasági fórumra, az E-COOL elnevezésű projekt helyi érintett találkozójára.

Image: 
Date of event: 
péntek, november 22, 2019 - 13:41
Address: 
Szabadság tér, 5 szám

Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége, az Arbor Vállalkozók Szövetsége és a Romániai Patronátus Hargita Megyei Kirendeltsége szervezésében november 22.-én, pénteken kerül sor az Itthon is van jövő - Ismerjük meg egymást fiatal vállalkozók! című gazdasági fórumra, az E-COOL elnevezésű projekt helyi érintett találkozójára.

Október 30-án tíz, kis “szakemberekből” álló csoport mérete össze tudását a pályaorientációs szakmai vetélkedő keretében, ahol bemutatták a községük látványosságait, illetve egy az általuk választott mezőgazdasági vállalkozást. A Betlehem Gábor Alapkezelő Zrt által finanszírozott esemény célja az volt, hogy a gyerekek betekintést nyerhessenek a különböző szakágakba, többek között a mezőgazdasági és turisztikai ágazatokba. A vetélkedő keretében négy iskolából tíz, három fős csoport mérte össze tudását és mutatta be munkáját. A csíkszentkirályi „Vitos Mózes” Általános Iskolából egy csapat jelentkezett a vetélkedőre, a csíkszentsimoni „Endes József” Általános Iskolából három csapat vett részt a vetélkedőn, a csíkbánkfalvi „Márton Ferenc” Általános Iskolából két csapat és a csíkszentmártoni „Tivai Nagy Imre” Szakközépiskolából három csapat mutatta be elkészített munkáját a vetélkedőn.

Image: 

Oldalak